تشریح قانون بازنشستگی افراد با کمتر از 10 سال سابقه

تشریح قانون بازنشستگی افراد با کمتر از 10 سال سابقه
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی جزئیات قانون بازنشستگی در مورد شاغلان با کمتر از 10 سال سابقه و همچنین بیمه شدگانی که فوت شده و کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند را تشریح کرد.


محمدحسن زدا در مورد بازنشستگی افرادی که در قید حیات و شاغل هستند و کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد: مردان با سن حداقل 60 سال و زنان با حداقل 55 سال سن می‌توانند با پرداخت ما به التفاوت سابقه خود تا 10 سال، به ازای 10 روز حقوق دریافت کنند.

وی با اشاره به گروه دوم یعنی بیمه شدگانی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و فوت کرده‌اند نیز، بیان کرد: در مورد این افراد قانونگذار سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده پس از تامین منابع مالی از سوی دولت، به این افراد با توجه به میزان سال پرداخت حق بیمه به بازماندگان واجد شرایطشان حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

وی افزود: پرداخت حقوق به بیمه شدگانی که شاغل و در قید حیات بوده و کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب و ابلاغ شده و بار مالی آن نیز با توجه به اینکه توسط خود بیمه شده پرداخت می‌شود، تامین شده است.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه شدگانی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده و فوت شده‌اند نیز اظهار کرد: در مورد این گروه فرد بیمه شده فوت کرده و منابع مالی طرح باید توسط دولت تامین شود بنابراین منتظر تامین منابع مالی آن از محل یک ده هزارم افزایش حق ثبت اموال غیر منقول از دفاتر اسناد رسمی هستیم.

وی ادامه داد: تا کنون بیمه شدگانی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌اند با توجه به کسری سابقه حقوق بگیر نبوده و اکنون قانونگذار سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده پس از تامین منابع مالی طرح به این دسته از افراد حقوق پرداخت کند.

زدا در پاسخ به اینکه آیا بیمه‌ شده‌ای که فوت کرده و کمتر از 10 سال پرداخت حق بیمه داشته است می‌تواند ما به التفاوت پرداخت حق بیمه‌اش تا 10 سال و یا بیشتر را پرداخت و به ازای 10 سال و یا بیشتر از آن حقوق دریافت کند، بیان کرد: امکان خرید بازنشستگی توسط افراد فوت شده امکانپذیر نیست و تنها افراد شاغل می‌توانند سابقه بازنشستگی خود را خریداری کنند؛ بنابراین بازماندگان واجد شرایط متوفی تنها به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه توسط فر د فوت شده که کمتر از 10 سال بوده می‌توانند حقوق دریافت کنند

۱۳ آبان ۱۳۹۲ ۱۱:۵۰
تعداد بازدید : ۸۶۰

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.