وصیت‌نامه زیبای یک نوجوان شهید

وصیت‌نامه زیبای یک نوجوان شهید
می خواهم قلم را به سینه سفید کاغذ آشنا کنم و نقشی از آن رٌخ زیبا بر این سینه سفید منقوش کنم اما قلم را توانائی این کار نیست و کاغذ را تحمل این نقش نمی باشد. می خواهم امواج خروشان احساس را به مهار عقل در زندان تن محبوس کنم اما عقل را توان به بند کشیدن دل نیست و تن را قدرت نگه داشتن روح نمی باشد. می خواهم مرغ اندیشه را از پرواز در آسمان خون رنگ عشق باز دارم اما...

عروسی می کنم یک روز با زیباترین ایمان 

و می کارم درون باغ روحم بوته قرآن

بر روی نعش دل با هر رگ خود تار خواهم زد

دلم را دار خواهم زد، دلم را دار خواهم زد  

شهید عزیز دشت بزرگ
وصیت نامه بسیجی شهید عزیز دشت بزرگ

بسم الله الرحمن الرحیم

 الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله

 بنام خداوند بخشند و مهربان و بنام خدا که زینت زبان ها و یادگار جان ها نام اوست

می خواهم قلم را به سینه سفید کاغذ آشنا کنم و نقشی از آن رٌخ  زیبا بر این سینه سفید منقوش کنم اما قلم را توانائی این کار نیست و کاغذ را تحمل این نقش نمی باشد. می خواهم امواج خروشان احساس را به مهار عقل در زندان تن محبوس کنم اما عقل را توان به بند کشیدن دل نیست و تن را قدرت نگه داشتن روح نمی باشد. می خواهم مرغ اندیشه را از پرواز در آسمان خون رنگ عشق باز دارم اما او را هیچ قیدی قادر به مقید ساختن نیست ، هنوز مرغ اندیشه به پرواز خونینش ادامه می دهد که آن یار رعنای تمام قد در ستیغ عشق به تماشا ایستاده است.

کاغذ از سیاهی قلم نقش می پندارد اما دل زبان گشوده که ای نازنین دلبر تو مرا همچون شبنم صبحگاهی پاک خواسته بودی و من رو سیاه از نوک پا تا فرق سر به گناه آلوده گشته ام ای دوست تو از من خواسته بودی به عهدم وفا کنم و به سویت بشتابم و من پیمان شکنی نادان هستم . پس مرا ببخش . ولی بدان من نیز روزی پاک بودم ، قلبم هنوز از گناه پاک بود و عقلم هنوز به فکر گناه نیفتاده بود . آه ای محبوب من چه کنم نفس بر من غلبه کرد و تو خود حال مرا می بینی ولی ای محرم اسرار من توخود بهترمی دانی هرگز از روی طغیان سراز روی تو نپیچیده ام و هیچوقت از روی عمد بر خلاف دوستی تو عمل نکرده ام هرگز . خدایا  خود آگاهی که هنوز طعم گناه از دهانم زایل نگشته بود، یاد تو آنرا تلخ می کرد که هرگز گناه لذتی نداشته است و همواره پشیمان بوده ام . پس اکنون خود مرا ببخش که تو را یاد نکردم مگر هنگامی که خطا و اشتباه از من سر زده بود و برای عذر خواهی و اظهار پشیمانی به درگاهت روی آوردم و تو را یاد می نمودم .

بارخدایا می گفتند تو در جبهه بر اهل نجا نظر داری برای یافتنت سر از پا نشناخته به اینجا مدم ری مدم تا چیزی را که با ارزانترین قیمت در اختیارم نهادی و با گرانترین قیمت ها ازمن مطالبه می کنی در راه تو ، برای تو و جهت اجرای فرامین ارزشمندت نثار نمایم

خدایا بارها خواسته بودم که به سویت بشتابم و به تو نزدیک شوم اما هر بار این نفس مرا باز داشته بود ولی هرگز نخواهم گفت که چون شیطان قوی بود!. من از دستوراتت سرپیچی کرده ام بلکه اعتراف می کنم که ایمان من ضعیف بوده زیرا مادامیکه ایمان قوی باشد شیطان سست و زبون خواهد شد .

خدایا بسیار کلامت را به زبان جاری ساخته ام اما نتوانستم دلم را به خواندن قرآنت  منور سازم زیرا در آن تدبر نمی کردم بسیار تو را عبادت نموده ام اما نتوانستم بوسیله آن عبادات از بدی ها  دوری گزینم زیرا درآن تفکر نمی کردم و بسیار به تحصیل علم پرداختم اما نتوانست تحمل ایمان من شود و مرا سرافرازو سربلند گرداند چرا که درآن نمی اندیشیدم پس مرا ببخش و بیامرز مرا که دنیا را دوست  داشتم و آخرت را فراموش کرده بودم، لذتهای دنیا را دوست داشتم و تو را فراموش کرده بودم .

شهید عزیز دشت بزرگ

بارخدایا می گفتند تو در جبهه بر اهل آنجا نظر داری برای یافتنت سر از پا نشناخته به اینجا آمدم آری آمدم تا چیزی را که با ارزانترین قیمت در اختیارم نهادی و با گرانترین قیمت ها ازمن مطالبه می کنی در راه تو ، برای تو و جهت اجرای فرامین ارزشمندت نثار نمایم.

اکنون ای انسانها آیا دیگر وقت آن نرسیده که پس از گذشت این همه روزگار و سپری شدن این همه دوران از عمر انسانها از سرگذشت انسانهای پیشین و مردمان قبل از خود عبرت بگیرید و به خدا ایمان آورید ، آیا مگر خداوند خود نفرموده  که قرآن را برای پند گرفتن آسان کرده و آیا پند گیرنده ای هست ، پس سرگذشت اقوام و مردمان قبل از خود را بخوانید  و عبرت بگیرید و دیگر از این همه زشتی و پلیدی دست شوئید و برای رسیدن به سعادت ابدی و خوشبختی جاویدان نیکوکار شوید و صداقت و راستی را توشه خود بگیرید  و قبل از آنکه مرگ شما را فرا گیرد برای خانه آخرت خود اندیشه ای کرده باشید البته درست است که دنیا بسیار زیبا ست و لذت بخش است اما آن خانه آخرت بسیار زیبا تر و جلیل تر است اگر آخر این مال و ثروت ها را باید گذاشت و رفت چرا انسان آنرا نبخشد ، اگر آخر این بدنها باید برود چرا این جسم در راه خدا و برای رواج عدالت و حقیقت نرود؟ آری  پس مرگ در راه خدا بسیار زیبا و ارزشمند است .

خدایا دوست دارم فریاد بزنم و ندا سر دهم که آری ای مردم از دلبستگی به دنیا بپرهیزید تا دیگربه حرص شدید و اندوه فراوان و آروزهای بی پایان گرفتار نیائید و بدانید که منشاء تمام بدیها و زشتیها دوست داشتن  دنیاست و بیائید به جای فکر کردن به خوشیها و زیبائیهای دنیا به فکر مرگ و آخرت باشید زیرا تفکر در مرگ و معاد بزرگترین و مؤثرترین عامل سرافرازی و پیروزی انسان در دوران زندگی می باشد .

ای کسانیکه ازمرگ هراس دارید و به مبارزه وجنگ با این بی خدایان جلاد و دشمنان کور دلتان نمی آئید، بدانید بزرگترین عامل ترس شما هوا پرستی  خودتان است و هول و هوس شماست که بر وجودتان غلبه پیدا کرده و اگر بتوانید با آن بجنگید ومبارزه کنید تا بر او غلبه پیدا کنید بزرگترین نبرد و جهاد را انجام داده اید و برای این جهاد بهترین سلاح  دعاست.  

و به شما که در پشت جبهه برای حفظ این انقلاب و نهضت تلاش می کنید نوید می دهم که شماها که در این سختی ها زحمت می کشید خداوند به شما اجر بزرگی  عطا خواهد کرد و هیچوقت به فکر مسئولیت و مقام نباشید زیرا  ارزش کار به بزرگی مقام نیست بلکه ارزش کار به ایمان و اخلاص نهفته درآن است .

و سفارشم به خواهران و مادران این است که حجاب روحی و جسمی خود را شدیداً حفظ نمایند و برای خدا عفت و عصمت و پاکدامنی خویش را پاک و محفوظ از هر گناه و زشتی نگاه دارند و اولاد و فرزندان پاک و آزاده تربیت نمایند انشاءالله خداوند به شما ها توفیق دهد که بتوانید زنانی نمونه در جامعه خود باشید و به دیگر زنان دنیا بفهمانید که ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

و سخنم با دانش آموزان عزیز این است که بدانیم  که تحصیل علم و دانش تجربی تنها عامل سعادت نمی تواند باشد و برای رسیدن به سعادت ابدی باید همراه علم به تحصیل ایمان بپردازیم زیرا ایمان مکمل علم برای رسیدن به دروازه سعادت است و بدانیم هیچکس به بزرگی و افتخار نمی رسد مگر با سعی و زحمت  و هیچ کس نمی تواند این مقصود را باکسالت و تنبلی بدست آورد. ثروت به ارث می رسد اما دانش و فضیلت فقط با زحمت و کوشش بدست می آید و از همه مهمتر اینکه درراه  تحصیل علم هدف نباید بدست آوردن مال و منال و شهرت باشد زیرا آنکه یگانه  هدفش از اندوختن دانش به دست آوردن مدرک تحصیلی و رسیدن به منصب و مال  ومنال و بدست آوردن شهرت گرائی باشد فرسنگها از مقصد عالی و حقیقی طلب علم  بدور مانده است  .

و سفارشم به خواهران و مادران این است که حجاب روحی و جسمی خود را شدیداً حفظ نمایند و برای خدا عفت و عصمت و پاکدامنی خویش را پاک و محفوظ از هر گناه و زشتی نگاه دارند و اولاد و فرزندان پاک و آزاده تربیت نمایند که این همه انسان آزاده وبزرگوار از دامن مادران بوجود آمده اند و تربیت آنها در سعادت و یا شقاوت انسانها تأثیر خواهد گذاشت . انشاءالله خداوند به شما ها توفیق دهد که بتوانید با الگو قراردادن اخلاق و رفتار حضرت فاطمه الزهرا (س) زنانی نمونه در جامعه خود باشید و به دیگر زنان دنیا بفهمانید که ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است و در سایه حفظ حجاب و پاکدامنی  کسب ایمان وتقوی و محافظت عفت و عصمت زن می تواند به عالیترین درجات انسانی  اسلامی نائل آید و..

اگر آخر این مال و ثروت ها را باید گذاشت و رفت چرا انسان آنرا نبخشد ، اگر آخر این بدنها باید برود چرا این جسم در راه خدا و برای رواج عدالت و حقیقت نرود؟ آری  پس مرگ در راه خدا بسیار زیبا و ارزشمند است

به مردم بگوئید که بدانند هر انقلاب  و نهضتی مشکلاتی دارد و از جمله انقلاب ما که درگیر جنگ و نبرد نیز می باشد پس بکوشید تا خود را با مشکلات بسازید نه اینکه بخواهید مشکلات با شما بسازند.

 در آخر از خدای بزرگ می خواهم که به مردمان ما ایمان ، به بزرگان ما تواضع و یه کوچکان ما احترام ، به دانشمندان  تعهد و به دانش آموزان ما پشتکار ، به زنان و دختران ما عفت و عصمت و به مردان ما ایمان و ایثار ، به جوانان ما تقوی و به نوجوانان ما پاکیزگی، به قدرتمندان ما آگاهی و به ضعیفان ما قدرت به فقیران ما بزرگواری و به ثروتمندان ما بخشش ، و به همه و همه توفیق اطاعت و اجرای فرآمین خود را عطا بفرماید و فرصت توبه واقعی را به همه عنایت فرماید.

 انشاءالله 

(والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته ) 

ساعت 12 ظهر روز سه شنبه

2/10/65

روحش شاد و یادش گرامی

بخش فرهنگ پایداری تبیان
۱۹ فروردین ۱۳۹۱ ۱۵:۳۱
تعداد بازدید : ۵,۲۵۳

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.