» صفحه نخست » کارگروه امنیت ict
مهمترین عوامل در جهت کاهش تهدیـدات و حفظ یکپارچـگی شبکه
اگرچه در دنیـای امروز هیچگـاه نمی توان تهدیدات سایبری را به صفر رساند اما می توان در جهت کاهش آن گام برداشت. آموزش و اطلاع رسانی صحیح و کاربردی به منظور جلو گیری حملات و اشاعه فرهنگ امنیت از مهمترین عوامل در جهت کاهش تهدیـدات و حفظ یکپارچـگی شبکه می باشند .
شرکت ارتباطات زیر ساخت در مسیر بهبود امنیت شبکه و اطلاعات و اجرای وظایف و اهداف سازمانی یکی از رسالت های خود را افزایش امنیت اطلاعات و شبکه می داند برهمین اساس توصیه های امنیتی زیربه همین منظور جهت ارتقاء ضریب امنیتی رایانه ها و فرهنگ سازی عمومی کاربران اعلام می شود:
بدافزار Flame
بدافزار FLAME، یک نام جدید در موضوع جنگ سایبری جهانی است و پیشرفته‌ترین نرم‌افزاری است که تاکنون برای دزدی اطلاعات یافت شده است. بدافزار فوق با رفتاری پیچیده‌تر از بسیاری از تهدیدهای که تا بحال دیده شده توانسته تاکنون 5000 کامپیوتر را آلوده نماید.